Που θα μας βρείτε

ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη πίσω από τον Κήπο του Καλού

Διεύθυνση:

Ι. Ζιρήνη 19,

54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο:
+30 2316007568

E-Mail:
info@olympus-sideritis.com

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος PURITY, SERENITY ,VITALITY για τον Καναδά:  ARCADIA IMPORTS LTD. | (416) 626-1061 | www.ArcadiaImports.ca

Επικοινωνία

© Copyright 2020 - ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.